en

Luchtfoto by night

Luchtfoto by night

Verkeersknooppunt Kethelplein. Dit knooppunt verbindt de A4 en de A20 nabij Schiedam.