en

Privacyverklaring

Miramap Aerial Surveys, gevestigd aan de Pelmolen 17 in Houten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website www.miramap.com, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Miramap Aerial Surveys respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

– Naam en e-mailadres, indien u ons contactformulier invult

Miramap Aerial Surveys verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Waarom en hoe gebruiken wij Google Analytics ?

Miramap Aerial Surveys gebruikt het analyse instrument van Google, Google Analytics,  om het bezoekersgedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren. Er worden geen gegevens gedeeld met Google. Er wordt geen profilering toegepast. Alle gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords. User ID’s staan uitgeschakeld. De verzamelde gegevens zijn niet te herleiden tot een specifieke persoon, computer of adres.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Miramap Aerial Surveys bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactformulier:
Uw naam en e-mailadres bewaren wij tot maximaal een jaar na afloop van uw contactverzoek, of na een verzoek tot verwijdering van uw kant.

Delen van persoonsgegevens met derden

Miramap Aerial Surveys verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Miramap Aerial Surveys gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Miramap Aerial Surveys. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@miramap.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Miramap Aerial Surveys wijst erop dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

> Website Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe beveiligen wij u persoonsgegevens?

Miramap Aerial Surveys neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze applicaties en systemen zijn beveiligd conform de eisen van de huidige wet- en regelgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@miramap.com.

Aanpassen privacystatement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.