en

Duurzaamheid

Met onze producten streven wij er naar ons steentje bij te dragen aan een klimaatneutrale samenleving. 

Minder energie en meer groen

Op basis van onze thermografische luchtfoto’s worden huizen en gebouwen met veel energieverlies snel in beeld gebracht waarna gebouweigenaren aan de slag gaan met energiebesparende maatregelen. Ook op basis van onze thermografische luchtfoto’s worden hitte-eilanden in steden snel in beeld gebracht waarna stadsinrichters deze plaatsen beter kunnen inrichten met minder verharding, meer groen en meer water.

Minder en slimmere verlichting

Op basis van onze luchtfoto’s by night wordt lichtvervuiling snel in beeld gebracht waarna overheden en bedrijven aan de slag gaan met energiebesparing, uitzetten van overdadige verlichting, optimalisatie van verschillende soorten verlichting en een diervriendelijker verlichtingsplan. 

Voorbereid zijn op een stijgende zeespiegel, bodemdaling en klimaatverandering

Op basis van onze lidar hoogtemetingen worden bodemdalingen en dijkhoogten snel in beeld gebracht waarna de overheid aan de slag gaat met aanpassingen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

In beeld brengen van effecten van klimaatverandering

Op basis van onze digitale oblieke en loodrechte luchtfoto’s worden de gevolgen van klimaatverandering snel in beeld gebracht. Zo brachten wij in juli 2021 de hoogwatersituatie in Limburg in beeld waarna overheden de overstroming en schade goed konden analyseren en verbetervoorstellen konden doen. Op basis van onze luchtfoto’s wordt uitbreiding van zandgronden snel zichtbaar, evenals ontbossing en verstedelijking. Ook op basis van onze digitale oblieke en loodrechte luchtfoto’s worden asbest daken snel in beeld gebracht waarna gebouweigenaren deze kunnen vervangen door daken van duurzamere materialen.

CO2 footprint

Omdat wij voor onze survey vluchten gebruik maken van gemotoriseerde vliegtuigen stoten wij ook CO2 uit. Toch proberen wij de footprint van ons bedrijf zo klein mogelijk te houden. Zo compenseren wij de CO2 uitstoot van al onze survey vluchten door bij te dragen aan gecertificeerde carbon-footprint compensatie projecten. Daarnaast optimaliseren wij bij elke vlucht onze vliegbewegingen zodat we onze opdrachten in zo kort mogelijke vliegtijd, liefst in één vlucht, inwinnen. Door vooral voor opdrachten in Nederland, België en Duitsland te kiezen is de aanvliegtijd naar onze projectgebieden altijd relatief kort. Hybride- en multi-sensor inwinning stelt ons in staat meerdere soorten opnamen tegelijkertijd te maken.

Energie label A

Onze beide kantoorlocaties hebben energie label A en ons kantoor in Houten is voorzien van zonnepanelen.