en

Lidar

Lidar

Lidar is een technologie die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door middel van het gebruik van laserpulsen. Ingezet vanuit een vliegtuig leveren lidar metingen zeer nauwkeurige en hoge resolutie puntenwolken van het aardoppervlak. De laser is in staat om door diverse lagen vegetatie en begroeiing heen te kijken en maaiveld- of objecthoogte te meten. 

Een lidar puntenwolk van Miramap Aerial Surveys heeft een puntdichtheid van minimaal 10 en maximaal 60 punten per vierkante meter (in een enkele strook). Combinatie van stroken levert uiteraard een hogere puntdichtheid op. De hoogtenauwkeurigheid is op centimeterniveau.

De georeferentie en classificatie van de laserpuntwolken geeft gedetailleerde weergaven van het aardoppervlak in de vorm van digitale terreinmodellen of oppervlaktemodellen. Deze modellen dienen als basis voor bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, infrastructuurplanning en het in beeld brengen van waterkeringen en calamiteiten.

Vanwege onze ervaring met inwinning voor het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) voldoen de Lidar metingen van Miramap Aerial Surveys aan strenge AHN-specificaties voor puntdichtheid, hoogte- en planimetrische nauwkeurigheid, classificatie en controles.

Lidar metingen kunnen tegelijkertijd met digitale luchtfoto’s (loodrecht en obliek) worden ingewonnen. Deze gecombineerde inwinning vormt de basis voor een fotorealistisch 3D model of digital twin.  

alle producten van miramap aerial surveys