en

Luchtfoto’s by night

Luchtfoto’s by night

Met een luchtfoto by night, ook wel nachtfoto of nachtscan genoemd, wordt aanwezige lichtvervuiling door kunstlicht d.m.v. een nachtelijke luchtopname helder in beeld gebracht.

Vanuit een vliegtuig worden met een speciale camera luchtfoto’s gemaakt van (een gedeelte van) uw gemeente of grondgebied. De vluchten worden ’s nachts uitgevoerd, in de donkerste uren van de nacht. Tijdens de luchtopname moet het weer helder zijn.

Gecombineerd met een reguliere luchtfoto en bestanden zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie levert de luchtfoto by night tot op straatniveau een helder beeld van het aanwezige kunstlicht. U krijgt zo een totaaloverzicht om het beheer en beleid in de stad goed uit te kunnen voeren. Door de de luchtfoto by night met andere kaarten te combineren kunt u conclusies trekken over de kwaliteit van de verlichting.

Een luchtfoto by night geeft belangrijke informatie op het gebied van milieu, beveiliging en onderhoud en ontwerp van de buitenruimte.

Milieu

  • Inzicht in mogelijke lichtvervuiling (verlichte sportvelden, speeltuinen, stadions, kassen, reclamezuilen, etc.) en inzicht in energiebesparing en optimalisatie van de verschillende soorten verlichting (traditionele lampen versus led verlichting);
  • Inzicht in plaatsen waar sprake is van overdadige verlichting;
  • Diervriendelijk maken van uw gemeente door op cruciale plaatsen de verlichting uit te schakelen.

Beveiliging

  • In kaart brengen van geen of te weinig verlichting in bepaalde gebieden inclusief wegen;
  • Verhogen van veiligheid in de leefomgeving door inzicht in plaatsen die te weinig belicht zijn en deze gebieden beter te verlichten;
  • Inzicht in het ontbreken van lichtmasten of defecte lichtmasten;
  • Inspecteren of een weg volgens normering is verlicht, door de gemiddelde verlichtingssterkte per wegvlak te bepalen.

Onderhoud en ontwerp buitenruimte

  • In kaart brengen van bijvoorbeeld straatverlichting, inzicht in kapotte lampen en het (her)ontwerp van het verlichtingsnetwerk;
  • Bepalen en eventueel aanpassen van het lichtniveau in de gehele gemeente, hiermee kan een kostenbesparing gerealiseerd worden;
  • Combinatie met beheerkaarten voor stadsverlichting teneinde de kwaliteit van de openbare verlichting te verbeteren.

Wij kunnen gelijktijdig nachtfoto’s en thermografische luchtfoto’s inwinnen. Vraagt u ons naar de mogelijkheden.

Bekijk hier enkele voorbeelden van onze thermografische luchtfoto projecten (in on-line viewer):

Luchtfoto by night van Noord-Friesland

Luchtfoto by night van Deventer

alle producten van miramap aerial surveys