en

Oblieke luchtfoto

Oblieke luchtfoto

Oosterscheldekering in de provincie Zeeland. Deze 9 km lange in 1986 voltooide stormvloedkering is het bekendste Deltawerk.