en

Wij zien u graag op de STOWA Kennisdag Waterkeringen!

Wij zien u graag op de STOWA Kennisdag Waterkeringen!

“Zeg, Miramap, jullie deden toch altijd iets met dijken en remote sensing?”

Jazeker! En dat doen we nog steeds. Alleen nu vanuit een vliegtuig i.p.v. vanaf een quad. Op die manier kunnen we lange strekkingen waterkeringen in één keer vanuit de lucht karteren.

Zo wonnen we afgelopen jaar meerdere keren lidar hoogtedata (AHN) in van de IJssel, Waal en Grensmaas en gingen we op 16 en 17 juli 2021 met spoed met twee vliegtuigen de lucht in om het hoogwater in de beekdalen van de Geul, Geleenbeek en Roer in Limburg in beeld te brengen met luchtfoto’s en lidar. En we staan paraat om met het eerstvolgende hoogwater met thermografische luchtfoto’s de wellen langs de Noordelijke IJssel te karteren.

We zijn dus nog steeds actief voor de Nederlandse waterbeheerders: vanuit de lucht, met een iets andere naam (Miramap Aerial Surveys), met een frisse blauw met groene huisstijl en met een nieuwe website. Maar met de kennis, expertise en kwaliteit die u van ons gewend bent.

Meer weten? Op donderdag 30 juni zijn we als vanouds present op de STOWA Kennisdag Waterkeringen in Burgers Zoo te Arnhem. Zien we u daar?

Meer info en aanmelden.