en

Thermo­grafische luchtfoto’s

Thermo­grafische luchtfoto’s

Met een thermografische luchtfoto wordt energieverlies vanuit woningen en bedrijfspanden in beeld gebracht.

Vanuit een vliegtuig wordt met een professionele, gekoelde infrarood camera de temperatuur van de objecten op de grond uiterst nauwkeurig bepaald. Temperatuurverschillen kunnen duiden op energieverlies. De vluchten worden in de winter, na zonsondergang, uitgevoerd. Gecombineerd met een reguliere luchtfoto en bestanden zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie levert een thermografische luchtfoto tot op pandniveau een helder beeld van het warmteverlies.

Met een thermografische luchtfoto kunt u:

  • Als gemeente bewustwording creëren bij inwoners en gebouweigenaren om aan de slag te gaan met energiebesparing.
  • Als gemeente, gebouweigenaar of woningcorporatie eenvoudig prioriteiten stellen en gericht aanpassingen uitvoeren.

Naast de thermografische luchtopname kunnen wij on-line inzicht in de beelden geven via onze eigen webserver. Wij kunnen tevens een informatieavond voor de inwoners en/of bedrijven in uw gemeente verzorgen.

De thermografische luchtfoto (voorheen: Dakscan) is in Nederland ontwikkeld door Miramap Aerial Surveys en voor het eerst ingezet door de gemeente Nijmegen in 2008. Sindsdien zijn diverse grote (inter)nationale projecten succesvol uitgevoerd en geleverd, waaronder Amsterdam, Londen en Osnabrück. 

Therm-o-bliekTM

Behalve loodrechte thermografische luchtfoto’s bieden wij ook Therm-o-bliekTM aan. Met oblieke thermografische luchtfoto’s wordt behalve het energieverlies via daken ook het energieverlies via gevels zichtbaar. Ook kunnen met Therm-o-bliekTM hitte eilanden onder afdaken en koelte eilanden onder bomen in beeld worden gebracht.

Andere toepassingen

Wij leveren ook thermografische luchtbeelden voor andere toepassingen, zoals:

  • Detectie van (ondergrondse) warme leidingen en kabels, lokaliseren van hoogspanningskabels
  • In beeld brengen van hitte eilanden (Urban Heat Islands) en koelte eilanden in steden
  • Opsporen van hennepkwekerijen
  • Inspecteren van de werking van wisselwarmers op de rails
  • Tellen van vogels en andere (wilde) dieren
  • Detectie van illegale afvalwater lozingen
  • Detectie van wellocaties bij dijken

Wij kunnen gelijktijdig thermografische luchtfoto’s en luchtfoto’s by night (nachtfoto’s) inwinnen. Vraagt u ons naar de mogelijkheden.

Bekijk hier enkele voorbeelden van onze thermografische luchtfoto projecten (in on-line viewer):

alle producten van miramap aerial surveys